Vår kursverksamhet

Under våra kurser undervisar vi deltagarna enligt PNIT-metoden.

I kursen ingår föreläsningar om nervsystemet och signalsubstanser, amalgamsanering, aminosyrornas betydelse, vitaminer, mineraler och signalsubstanspåverkande mediciner.

Under kursen visar vi också hur olika känslor och stress påverkar de fysiska symptomen. Härvid använder vi oss av kroppspsyko-terapeutiska metoder. Vi söker även ge deltagarna verktyg för att hantera och uttrycka sina känslor så att de kan bli en postiv faktor vid de fysiska besvären. Stresshantering och meditation ingår också.

Läs gärna Våra tankar om MS-kurser som finns som pdf-dokument nedan.
Dokumenten öppnas med Adobe Reader som finns att ladda ner gratis från www.adobe.se ».

På svenska

acrobat_16 Bakgrund och resultat

23 kb

Tankar om MS-kurser

87 kb

Bakgrund 10-dagarskursen

51 kb

Psykologisk utvärdering

133 kb
In English

Background and results

68 kb